Valdyba

Valdyba yra septynių studentų komanda, kuri valdo VU SIF suteiktą realų investicinį portfelį. Valdyba yra išrenkama vienerių metų kadencijai ir keičiasi lapkričio 23d. Valdybos nariai atlieka detalias įmonių, obligacijų, fondų bei makroekonomines analizes, jomis vadovaudamiesi priima sprendimą pirkti ar parduoti įvairias akcijas, obligacijas ar fondų vienetus. Taip pat valdyba rengia mėnesines ataskaitas, kuriose atsispindi to mėnesio finansiniai veiklos rezultatai.


2017-2018 m. VU SIF Valdybos nariai:

Dominykas Tučis Organizacijos vadovas Plačiau
Kazimieras Pabiržis Valdybos pirmininkas Plačiau
 Artiom Rybakov Valdybos narys Plačiau
 Aurimas Bikulčius Valdybos narys Plačiau
 Laura Levulytė Valdybos narė Plačiau
 Laurynas Benediktavičius Valdybos narys Plačiau
 Mantas Gaubas Valdybos narys Plačiau
 Titas Zanders Valdybos narys Plačiau

Informaciją apie ankstesnių valdybų narius rasite paspaudę čia.