Valdyba

Valdyba yra septynių studentų komanda, kuri valdo VU SIF suteiktą realų investicinį portfelį. Valdyba yra išrenkama vienerių metų kadencijai ir keičiasi lapkričio 23d. Valdybos nariai atlieka detalias įmonių, obligacijų, fondų bei makroekonomines analizes, jomis vadovaudamiesi priima sprendimą pirkti ar parduoti įvairias akcijas, obligacijas ar fondų vienetus. Taip pat valdyba rengia mėnesines ataskaitas, kuriose atsispindi to mėnesio finansiniai veiklos rezultatai.


2016-2017 m. VU SIF Valdybos nariai:

Justyna Četyrkovska Organizacijos direktorė Plačiau
Armantas Aleksa Valdybos pirmininkas Plačiau
Arnas Sudentas Valdybos narys Plačiau
Denius Uljanovičius Valdybos narys Plačiau
Dominykas Tučis Valdybos narys Plačiau
Eirimas Jakštas Valdybos narys Plačiau
Jokūbas Karalius Valdybos narys Plačiau
Laurynas Mickevičius Valdybos narys Plačiau

Informaciją apie ankstesnių valdybų narius rasite paspaudę čia.